Opis izlaganja - lipanj 2024.

Pročitajte koje teme nas očekuju na aktualnom Pauku-u i tko će nam predstaviti svoje primjere dobre prakse.
Pauk postaje prepoznatljiv ''tradicionalan'' događaj koji organiziramo zajedno s Vama. Veseli nas velik broj prijava izlagača, kao i brojna zajednica sudionika koja se inspirira divnim primjerima.

prijava

ZAJEDNIČKI UNUTARNJI PROSTORI VRTIĆA PO MJERI DJETETA

U našem radu ćemo prikazati na koji način su odgojiteljice iz više odgojnih skupina promišljale i oblikovale unutarnje zajedničke prostore vrtića tako da djeci nude mogućnost za cjelovit razvoj. Praksa našeg vrtića je zajedničko okupljanje djece iz više odgojnih skupina s mogućnosti boravka u skupini ili na hodniku. Većina djece se odlučivala za boravak na hodniku, no on je oskudijevao poticajima za kvalitetnu igru. Odgojiteljice su prepoznale potrebe djece i potencijal hodnika za stvaranje centara za igru po mjeri djeteta. Prostor hodnika tako je poprimio posve novu dimenziju od njegove prvotne namjene.

PETRA MIROŠEVIĆ i nikolina gaja

Petra Mirošević rođena je u Dubrovniku 1994.g. Završila je Umjetničku školu Luke Sorkočevića Dubrovnik, nakon čega upisuje Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Splitu. Studij završava 2019. god. te se iste godine zapošljava kao odgojitelj u DV Dubrovnik. Nakon položenog stručnog ispita postaje stalni zaposlenik na mjestu odgojiteljice u DV Pčelica i potpredsjednica sindikata SOMK.

Nikolina Gjaja je studij Predškolski odgoj završila 2006. godine nakon čega upisuje studij Socijalni rad. Unatoč drugom studiju ostaje vjerna prvoj ljubavi, predškolskom odgoju. Od 2009. godine radi u vrtiću kao odgojiteljica. Posebna interesna područja rada su joj Dječja prava i zaštita djece od zanemarivanja i zlostavljanja. U tom pravcu završava edukaciju za predškolski CAP program te radi kao vanjska suradnica Zavoda za socijalni rad. U svom vrtiću vodi profesionalnu Zajednicu koja uči te se s uskim krugom ljudi bavi proučavanjem Prostornog okruženja i participacijom djece u uređenju istog. Svoj daljnji napredak vidi u dodatnim edukacijama za tjelesni odgoj i procesnu dramu.

INDIVIDUALNA MAPA DJETETA - SPOMENAR

Individualna razvojna mapa djeteta koja se vodi od polaska djeteta u jaslice do odlaska u školu, prikaz je razvoja djeteta kroz najvažnije godine njegovog djetinjstva. Kako smo smatrale da uobičajene mape u obliku fascikla i registratora djeluju prilično hladno i službeno, odlučile smo se na izradu Spomenara za kojeg smo se nadale da će biti zanimljiv kako djeci tako i roditeljima. I vjerujemo da smo uspjele u tome. Djeca su rado prelistavala svoje, a i tuđe spomenare, pratila svoj razvoj, komentirali, i najvažnije, sudjelovali u svakom segmentu izrade. Iako je bilo dosta nepredviđenih okolnosti koje su poljuljale ideju da se nastavi takva praksa, nismo odustale i sada smo izrazito ponosne na mape i oblik u kojem su predani roditeljima na Završnoj svečanosti. Neki od njih imaju i preko 70 stranica koje prate, najviše kroz fotografije, razvoj i aktivnosti djeteta od jaslica do polaska u školu.

PRIJAVA

BOJANA CVIJAK

Bojana Cvijak, rođena u Karlovcu 1982. godine. Po zanimanju odgojiteljica, diplomirala 2006. god. na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji. Većinu radnog staža stekla u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj gdje i danas radi. Kreativna i svestrana, sudjelovala je u mnogim projektima na razini vrtića: uređivala vrtićki časopis, pokretala inicijative za druženja s roditeljima, sudjelovala u organizaciji raznih događanja u i izvan vrtića. Dugogodišnji član Društva naša djeca Ozalj čije projekte provodi kroz neposredan rad s djecom. Interesna područja su joj suradnja s užom i širom zajednicom s naglaskom na suradnju s roditeljima, te prostorno i materijalno okruženje cjelokupnog vrtićkog prostora. Majka dvije djevojčice koje redovito pobijaju teoriju u praksi 😊.

SURADNJA SA ŠIROM DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM

Tijekom pedagoške godine 2022./2023. u DV Zvončić Nedelišće u četiri odgojne skupine realizirana je pojačana suradnja sa širom društvenom zajednicom. Skupina Mrkvice odlučila se na suradnju s Udrugom umirovljenika Međimurske županije - Podružnica Nedelišće s kojom je, s ciljem međugeneracijske suradnje, realizirano nekoliko zajedničkih druženja. Skupine Loptice i Smajlići su za suradnju odabrale lokalne OPG-ove s obzirom na to da na vrtićkom igralištu imamo eko vrt s visokim gredicama. Tako su se djeca iz skupine Loptice u suradnji s OPG-om Preložnjak brinule o dvije gredice, a skupina Smajlići u suradnji s OPG-om Kolman o druge dvije gredice. Predškolska skupina Bombončeki realizirala je suradnju s OŠ Nedelišće radi lakše tranzicije djece u prvi razred osnovne škole.

MIRJANA NOVAK i SANJA KOVAČIĆ

Mirjana Novak je odgojiteljica u DV Zvončić Nedelišće s 30 godina radnog iskustva. S ciljem cjeloživotnog učenja sudjeluje na mnogim usavršavanjima i edukacijama te želi svoja iskustva i znanja podijeliti i s ostalim stručnjacima u području predškolskog odgoja i obrazovanja.

Sanja Kovačić radi kao odgojitelj u istom vrtiću 24 godine. Također sudjeluje na mnogim usavršavanjima i edukacijama s ciljem cjeloživotnog učenja. S kolegicama je provodila projekt suradnje sa širom društvenom zajednicom te želi zajedno s kolegicom podijeliti iskustva provedenog projekta.

PROJEKT „ŠUMSKE ŽIVOTINJE“

Projekt Šumske životinje nastao je u protekloj pedagoškoj godini u mlađoj vrtićkoj skupini Ježići. Djeca su pokazala veliki interes za aktivnosti na temu tko su šumske životinje, gdje žive, čime se hrane. Tema se provlačila kroz sve sklopove aktivnosti, od likovnih aktivnosti, glazbenih, tjelesnih i drugih. U sklopu projekta upoznali smo se s klasičnom glazbom  na temu Karneval životinja, te održali tematski maskenbal Šumske životinje. Zajedno s djecom formirali smo „medvjeđi brlog“ u kojem smo osluškivali i prepoznavali zvukove te istraživali i identificirali tragove životinja. Vođene dječjim interesom uključile smo i roditelje s kojima smo provele radionice izrade lutaka i glazbenih instrumenata. Na kraju pedagoške godine u KGZ Augusta Cesarca organizirale smo predstavu Izgubljena vjeverica na koju su bili pozvani roditelji i djeca.

PRIJAVA

GORANA NIKOLIĆ

Gorana Nikolić, mag. praesc. educ., odgojitelj mentor, duži niz godina radi kao odgojiteljica u DV Bukovac u Zagrebu. Više od deset godina aktivno je u programu ranog učenja engleskog jezika. Posebno je aktivna kao voditelj dramske sekcije, a jedno od područja interesa je folklorno stvaralaštvo. Također, sudjeluje u CAP radionicama u vrtiću. Kontinuirano se stručno usavršava na brojnim edukacijama u svrhu unapređivanja svog odgojno obrazovnog rada.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - SNAGA I ISKORISTIVOST VJETRA

Promatramo li globalno, razvidno je da odrasle osobe nose veliki teret odgovornosti vezan uz kreiranje prostorno-materijalnog konteksta koji će potaknuti promišljanja i formiranje početnih pozitivnih stavova kod djece i novih vrijednosti vezanih uz održivi razvoj te ih formirati upravo kroz vlastiti angažman u (samo)iniciranim aktivnostima. Kroz prezentaciju vlastite prakse biti će vidljiva podrška odraslog vezana uz interes za energiju vjetra, odnosno priprema ”scene” na kojoj će se preispitivati trenutno dječje autorsko znanje – od izrade vjetrenjače do poticanja realizacija autorskih ideja (konstruiranje znanja) kao konstruiranje stroja za hvatanje energije vjetra - izrada prototipa koji im ne služi samo kao mjerni instrument, već i na neki način ima ulogu katalizatora - filtrira njihova autorska znanja i pridonosi razvoju uspješnosti i samo aktualizacije koja je bitna kao preduvjet formiranja građanskih kompetencija.

NINA LJUBIČIĆ

Nina Ljubičić odgojiteljica je predškolske djece i trenutno radi u Dječjem vrtiću Maslačak u Krapinskim Toplicama. 1996. godine završava školovanje na odsjeku za predškolski odgoj na FF-u, a nadalje se educira i usavršava na profesionalnom polju. 2011. godine postaje promovirani mentor u zvanju, dok se 2021. velikim profesionalnim angažmanom i aktivnom participacijom na brojnim stručnim skupovima potvrđuje kao odgojitelj savjetnik. Velika motivacija joj je kontinuirano istraživanje prakse i razumijevanje samog procesa te stvaranje kvalitetnog prostorno-materijalnog okruženja. Aktivna je i u različitim vidovima suradnje s roditeljima i širom društvenom zajednicom. Također je i inicijator zajedničkih refleksija u svojoj ustanovi, kao i početka umrežavanja zagorskih vrtića u svrhu razmjene prikaza prakse i jačanja profesionalnih kompetencija.

PROJEKT „JABUKA“ U MONTESSORI SKUPINI LJUBIČICA

Tijekom obilježavanja dana jabuka djeca su pokazala veliki interes pa je sklop aktivnosti prerastao u projekt u trajanju od mjesec dana. Sukladno načelima Montessori pedagogije provedene aktivnosti obuhvatile su sva područja: svakodnevni život, osjetilno područje, kozmički odgoj, jezično područje, razvoj matematičkog uma kao i područje umjetnosti (likovnosti i glazba). Izradili smo veliki broj poticaja, koristili smo prirodna sredstva, a također i Montessori didaktiku. U mješovitoj Montessori skupini sa 24 upisane djece među kojima je i dijete sa oštećenjem vida kao i dijete sa neurorazvojnim  poremećajem,  svako dijete moglo je pronaći adekvatan poticaj što je rezultiralo velikim interesom i dobrim pedagoškim ishodima. Tijekom projekta ostvarena je značajna suradnja s roditeljima, tehničkim osobljem (domari, servirke, centralna kuhinja, ekonom). Na kraju  projekta počastili smo djecu iz susjednih skupina i odgojitelje sa štrudlom koju smo sami napravili.

PRIJAVA

STELA MARTINOVIĆ i SNJEŽANA RAKOŠ

Stela Martinović rođena je 1967. u Zagrebu. Tu je završila svoje formalno obrazovanje, Osnovnu školu Dragutina Domjanića  i Pedagoški obrazovni centar Božidara Ogrizovića. Nakon toga odlazi iz obiteljskih razloga u Crnu Goru. Na Filozofskom Univerzitetu Crne Gore završava najprije dvogodišnje obrazovanje, smjer Predškolski odgoj. Uvođenjem bolonjskog sustava polaže razliku, te na četverogodišnjem studiju stiče zvanje Spec. App. U Crnoj Gori radi kao odgojiteljica od 1988. godine. Prihvaćajući koncept cjeloživotnog obrazovanja, sudjeluje na mnogim međunarodnim konferencijama kao prezentator dobre prakse. Održava razne seminare za edukaciju odgojitelja, verificirane od strane Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore, te na taj način stiče trajno zvanje savjetnika. 2016. godine vrativši se u Zagreb, nastavlja odgojiteljski posao u Dječji vrtić Cvrčak. Želeći unaprijediti svoj osobni i profesionalni razvoj i unaprijediti kvalitetu rada Dječji  vrtić Cvrčak kao ustanove, završava Montessori edukaciju.

Snježana Rakoš rođena je 1984. u Kutini. Tamo je završila Osnovnu školu Stjepana Kefelje te nakon toga svoje obrazovanje nastavlja u Zagrebu završivši srednju Upravnu i birotehničku školu, a potom i dvogodišnji studij na Učiteljskom fakultetu smjer Predškolski odgoj. Uvođenjem bolonjskog sustava polaže razliku te upisuje Diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje te stječe zvanje magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nakon završetka studija volontirala je u Dječjem vrtiću Utrina te tamo ostala raditi do 2022. godine. Odgojiteljski posao nastavlja u Dječjem vrtiću Cvrčak. Tijekom rada stručno sam se osposobljavala preko Agencije za odgoj i obrazovanje te je završila mnoge edukacije vezane uz STEM područje, engleski jezik te edukacije vezane za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Trenutno pohađa Montessori edukaciju.

PODRAŽAJ OSJETILA KROZ ISTRAŽIVANJE U RANOJ DOBI

Kako će dijete opažati svijet oko sebe u vrtićkom okruženju ovisi o kreativnosti, mašti i znanjima odgojitelja koji ih raznovrsnim multisenzoričkim materijalima potiču na igru i učenje. Zato smo prilikom izrade poticaja koristile različite boje, oblike, teksture, zvukove i mirise koji kod djece potiču radoznalost, zabavu, kreativnost, a istovremeno djeluju na razvoj njihove senzomotorike. Aktivnim učenjem putem igre, otkrivanjem, vlastitom aktivnošću i promišljanjem djeca imaju mogućnost sami planirati i organizirati aktivnosti, pokazati vlastitu autonomiju i samostalnost te razvoj svojih vještina i kompetencija. Ovim izlaganjem želimo istaknuti važnost poticanja djece rane dobi na istraživanje svim osjetilima jer stvaranjem okruženja koje djetetu omogućuje slobodu izbora, prostor i materijale za istraživanje potičemo dječju intrinzičnu motivaciju uz koju samostalno kreću u akciju i učenje.

IVANA PAVIŠIĆ i ANA-MARIJA CIMAŠ

Ivana Pavišić - magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odgojitelj mentor u dječjem vrtiću Sopot. U svojem dosadašnjem radu stječe različita iskustva i spoznaje o suvremenom načinu i metodama rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja. Aktivno sudjelujući na različitim državnim i međunarodnim stručnim skupovima izlaže kvalitetne prikaze vlastite prakse te kontinuirano radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada. Posebno područje interesa predstavljaju  joj istraživačke aktivnosti te rad djece na projektima kao suvremenom obliku i metodi rada. Osobitu važnost odgojiteljica pridaje stvaranju kvalitetnog prostorno-materijalnog okruženja kao značajnom čimbeniku cjelokupnog razvoja djece.

Ana-Marija Cimaš - odgojiteljica savjetnica u dječjem vrtiću Sopot u Zagrebu. Završila je Montessori edukaciju za rad s djecom od 0-3 i od 3-6 godina, te edukaciju iz Programa posebnih kinezioloških aktivnosti. Aktivno sudjeluje na različitim državnim i međunarodnim stručnim skupovima i simpozijima kao aktivni izlagač primjera dobre prakse te kontinuirano radi na unaprjeđenju odgojno-obrazovnog rada. Autorica je tekstova u stručnim časopisima. Nekoliko puta je nagrađivana s eTwinning nacionalnom oznakom kvalitete za projekte. Posebno područje interesa predstavljaju joj istraživačke aktivnosti te suradnički odnosi važni za profesionalni razvoj odgojitelja.

ISTRAŽIVAČKA IGRAONICA I DOMAĆINSTVO - 2 POVEZANA IZLAGANJA

Vodeći se interesima djece osmišljene su istraživačka igraonica i domaćinstvo. Cilj radionica bio je stvaranje sigurnog okruženja za istraživanje te stvaranje uvjeta za prirodna iskustva učenja korištenjem svih osjetila. Aktivnosti su bile iz STEM područja te su izazvale veliki interes kod djece. Kroz igraonicu domaćinstva djeca usvajaju praktične vještine potrebne u svakodnevnom životu. Primarni cilj nije finalni proizvod koji nastaje tijekom aktivnosti već razvijanje potencijala svakog djeteta, podrazumijevajući fine motoričke sposobnosti, a potom funkcionalne sposobnosti. Istraživačku igraonicu vodile su Josipa Treska i Marijana Sklepić, a domaćinstvo su vodile Kristina Pintarić i Sandra Srnec.

PRIJAVA

JOSIPA TRESKA i KRISTINA PINTARIĆ

Josipa Treska rođena  je 1985. godine. Odgojiteljica je u DV Zvončić u Nedelišću. Tijekom rada u vrtiću sudjeluje na brojnim edukacijama u svrhu unapređenja i uvrštavanja novijih područja u odgojno obrazovni rad. S kolegicom je uvela istraživačku igraonicu s područja STEM aktivnosti kako bi djeci približila znanost na zabavan i edukativan način.

Kristina Pintarić rođena je u Čakovcu 1991. godine. Odgojiteljica je trenutno najmlađe skupine u dječjem vrtiću Zvončić. Poštujući zakone prirode i djetetova razvoja od najmlađe dobi kroz igraonicu domaćinstvo s kolegicom stvara kvalitetne temelje u procesu osnaživanja djece za svladavanje sadašnjih i budućih izazova koja će ih voditi kroz život na vrlo praktičan i zabavan način.

PRIRODOSLOVNI KAMP

U izlaganju će biti prikazane različite radionice koje su bile odrađene u sklopu Prirodoslovnog kampa. Prirodoslovni kamp zamišljen je kao poticajno druženje učenika s ciljem aktivnog učenja kroz istraživačke aktivnosti iz STEM područja u prirodi. Cilj Prirodoslovnog kampa je na zabavan način kroz igru educirati djecu o prirodi i okolišu te potaknuti njihovu bezgraničnu maštu, kreativnost i istraživački duh. Ljetni kamp je ekološko-znanstveno-sportskog karaktera, a sastoji se od niza interaktivnih edukativnih radionica i aktivnosti u prirodi koje proširuju opću percepciju te razvijaju motoričke, socijalne i kognitivne sposobnosti polaznika. Kroz razne aktivnosti učenici su razvili poštovanje prema prirodi, radne navike, naučili raspoznavati tipične biljne i životinjske vrste, pružati osnove prve pomoći u prirodi, naučili mjeriti fizičke veličine potrebne u svakodnevnom životu i zabavili se u društvu vršnjaka uz poticajno okruženje.

MARINA TRSTENJAK PETRAN

Marina Trstenjak Petran profesor mentor fizike s 16 godišnjim radnim iskustvom u obrazovnom sustavu. Trenutno zaposlena u srednjoj školi kao nastavnik fizike. Voli znanost i sve vezano uz znanost. Eksperimentiranje s djecom daje joj inspiraciju za daljnji rad stoga se u slobodno vrijeme bavi provođenjem znanstveno - istraživačkih radionica u suradnji s udrugama, školskim i predškolskim ustanovama, te na taj način promovira znanost. Sa svojim učenicima redovito sudjeluje na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima gdje učenici osvajaju izvrsne nagrade. Kroz razne projekte na školskoj, državnoj i međunarodnoj razini potiče učenike na važnost STEM područja, kao i iskustveno učenje.

SURADNJA S RODITELJIMA

Ostvarivanje kvalitetne komunikacije s roditeljima, međusobna izmjena informacija bitnih za rast i razvoj djeteta, ostvarivanje zadanog plana i programa rada Vrtića samo su neki od segmenata osnaživani tijekom pedagoške godine. Roditelje se različitim aktivnostima uključuje u odgojno-obrazovni proces: inicijalnim razgovorima, uvodnim roditeljskim sastancima, tematskim roditeljskim sastancima, radionicama, interaktivnim panoom za roditelje, individualnim roditeljskim sastancima, korištenjem dinamikom portala i dr. Roditeljima su svaki mjesec ponuđena četiri termina za individualne konzultacije. Velika je vrijednost tematskih roditeljskih sastanaka koji se održavaju po ukazanoj potrebi. Započinju zajedničkom igrom, zatim slijedi kratki pregled teorijskih polazišta te završavaju sažimanjem i iznošenjem konkretnih iskustava roditelja i odgojitelja iz skupine. Roditelji se aktivno uključuju u sve oblike suradnje što Vrtiću pruža oslonac za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada.

PRIJAVA

NATALIJA ŠTEFEK

Natalija Štefek rođena je 13. ožujka 1993. godine u Varaždinu. Završila je studij pedagogije te radi kao stručna suradnica pedagoginja u Dječjem vrtiću Škrinjica u Vidovcu. U svom radu usmjerena je na unapređenje svih sastavnica odgojno-obrazovnog rada vrtića. Redovito se stručno usavršava i bira edukacije kojima će osnažiti cjelokupni odgojno-obrazovni rad. Podrška je i pomoć odgojiteljima u ostvarenju odgojno-obrazovnog procesa, kao i njihovu usmjeravanju u osobnom i profesionalnom rastu. Usmjerena je na jačanje timskog rada što je nezaobilazni preduvjet zajedničkog uspješnog djelovanja.

PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA I JAČANJE EMOCIONALNOG ZDRAVLJA DJECE KROZ PROJEKT SUPERFREND

Društvo Naša djeca Ozalj osmislilo je projekt Superfrend čiji je cilj prevencija međuvršnjačkog nasilja i jačanje emocionalnog zdravlja djece. Projekt je usmjeren na rješavanje problema tamo gdje on nastaje kako se ne bi kasnije trebale »liječiti« njegove posljedice. Provodi se u suradnji s različitim vanjskim suradnicima i partnerima, a u njegove aktivnosti je u tekućoj školskoj godini aktivno uključeno 17 razreda OŠ Slava Raškaj i područnih škola te predškolske skupine DV Zvončić Ozalj. Osim djece, u projekt su uključeni i odrasli – roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici i svi ostali zainteresirani. Posebnost ovog projekta jest i donacijska kampanja koja je pokrenuta kao najava projekta radi osvješćivanja javnosti o problemu međuvršnjačkog nasilja i ulozi koju svaki pojedinac može imati u njegovoj prevenciji te kako bi se prikupila potrebna sredstva za realizaciju projekta. U kampanju su se uključili i Superfrend Ambasadori – poznate i utjecajne osobe koje promiču ideju projekta.

TAMARA PODVORAC

Tamara Podvorac je majka dvoje djece, magistra ekonomije s dugogodišnjim iskustvom rada u turizmu, predsjednica Društva Naša djeca Ozalj, voditelj projekta Superfrend i nepopravljivi optimist. Volonterizmom se bavi od malih nogu, a od 2019. godine je aktivni volonter u Društvu Naša djeca Ozalj. Pokreće brojne inicijative s ciljem poboljšanja uvjeta života djece u lokalnoj zajednici, a neke od njih su: uvođenje pravilne prehrane u DV Zvončić Ozalj i certificiranje vrtića Healthy Meal Standardom, pokretanje projekta Zdrav ko zmaj koji se provodio 4 godine i za cilj je imao poticanje zdravlja djece u lokalnoj zajednici, uređenje sportske dvorane u DV Zvončić Ozalj te uređenje prostora za djecu i mlade u Ozlju. Dvije je godine bila organizator jedinstvene konferencije za roditelje i odgojno-obrazovne djelatnike »Zdrav ko zmaj« koja se održava u prirodi sa zero waste konceptom, a čiji se program temelji na primjerima dobre prakse u odgoju i obrazovanju te s ciljem poticanja održivog odgoja i obrazovanja. Osim što se aktivno bavi volonterizmom, trenutačno profesionalno radi u turističkoj agenciji Konture na poziciji Destination managera.

IKT – NOVI MEDIJI U ODGOJNO OBRAZOVNOJ PRAKSI „MOJ GRAD I JA”

Predstavit ćemo Vam svoj projekt koji smo proveli sa svojom Montessori skupinom mješovite dobi: “Moj grad i ja”. U projektu smo koristili tradicionalne i digitalne alate uz Montessori izrađenu didaktiku na zadanu temu. Digitalna kompetencija jedna je od osam osnovnih kompetencija cjeloživotnog učenja te podrazumijeva osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informatičko-komunikacijske tehnologije. Kvalitetno korištenje računala obuhvaća: sredstvo za stjecanje znanja, poticaj na likovno stvaralaštvo i sredstvo za zabavu. U radu sa djecom koristimo digitalne alate: prijenosna računala, tablete, fotoaparate, digitalne lupe, 3D olovku, ali i interaktivne slikovnice i interaktivnu kutu. Dobrobiti za sve uključene u ovakav tradicionalno-digitalni način učenja su velike. Posebno profitiraju djeca koja imaju teškoće u razvoju, ali i potencijalno darovita djeca. Djeca posebno razvijaju svoju sliku o sebi, kognitivne sposobnosti, ali i uče fleksibilno učiti i istraživati.

PRIJAVA

MARGARETA VIŠAK i ANA KEREP

Montessori odgojitelj mentor Margareta Višak, radi na poslovima Montessori odgojitelja 0 do 3 i 3 do 6 godina u D.V. Milana Sachsa, a odgojitelj je dvadeset godina. S kolegicom Kerep vodila je radionicu IKT – a u vrtiću. Osim Montessori edukacije, ima završenu i edukaciju za provođenje engleskog i sportskog programa u dječjim vrtićima te je drugi put položila u zvanje mentora.

Montessori odgojitelj mentor Ana Kerep radi u DV Milana Sachsa četrnaest godina. Redovito se educira u području Montessori pedagogije, područja novih medija i održivog razvoja koje implementira u radu s djecom.

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA U UMJETNIČKOM IZRAŽAVANJU DJECE

Novi mediji sveprisutni su u okruženju djece predškolske dobi zbog čega nas je zanimalo kako će djeca reagirati na poticaje koji uključuju digitalne uređaje i hoće li to utjecati na njihov interes za aktivnost. Izlaganjem želimo prikazati primjere iz prakse - kako je upotrebom raznih alata (tableta, grafičkog tableta, prijenosnog i stolnog računala, pametnog telefona i DSLR fotoaparata) moguće isplanirati i provesti razne aktivnosti iz umjetničkih područja (razvoj plesa i pokreta, crtačke i slikarske likovne tehnike, izrada stop animacije), ali i prilike za samoevaluaciju, edukaciju i osnaživanje i jačanje dječjih digitalnih kompetencija. Osim primjera aktivnosti, dati ćemo i smjernice alata koje smo mi koristile u radu te kako doći do njih.

RENATA BUZDOVAČIĆ i MARGARETA FRANJIĆ

Renata Buzdovačić magistra je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ima 13 god. radnog staža u struci. Radi kao odgojiteljica u Dječjem vrtiću Leptir u Sesvetama. Završila je Program za poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz područje likovnosti i Kurikul Otpornosti kojeg i provodi u svojoj odgojnoj skupini.

Margareta Franjić magistra je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Diplomirala je na temu likovnosti što je njeno područje posebnog stručnog interesa. Radi kao odgojiteljica u Dječjem Vrtiću Leptir u Sesvetama gdje svoj rad usavršava te nadograđuje novim saznanjima.

IZRADA INDIVIDUALIZIRANE SLIKOVNICE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA KAO OBLIK SURADNJE S RODITELJIMA

Rad s djecom s teškoćama zahtjeva strpljenje, empatiju i prilagodbu pristupa kako bi se podržao njegov razvoj i učenje. Važno je stvarati inkluzivno okruženje koje potiče njegov napredak. Također je bitna suradnja s roditeljima i stručnim suradnicima kako bismo pružili podršku prilagođenu njihovim individualnim potrebama. Uvažavajući ulogu obitelji kao prve odgojno-obrazovne i socijalne sredine za učenje, odgojitelj je ključan čimbenik koji povezuje vrtić i obitelj s ciljem unaprjeđenja kontinuirane dvosmjerne komunikacije. Izrada individualizirane slikovnice o boravku djeteta u vrtiću pokazala se kao dobra vizualna podrška u vrijeme adaptacije kao i usvajanja ritma dana. Kroz slikovnicu dijete se može unaprijed, u sigurnoj okolini svoje obitelji, pripremiti na dan u vrtiću a roditelj postaje glavni  suradnik odgojitelju.

PRIJAVA

JELENA ĐOGIĆ

Jelena Đogić, odgojitelj. Diplomirala 2009 godine. 2005. g. završila je srednju glazbenu školu „Ferdo Livadić“ i stekla znanje glazbenik violinist. Pohađala je ciklus dramskog odgoja u Pučkom otvorenom učilištu u Samoboru, radionice pripovijedanja i word/exel tečaj. Sudjelovala na skupovima kao izlagač u Hrvatskoj i Sloveniji. Kao odgojitelj radi od 2008. godine.

PROBLEMSKA PERSONALIZIRANA SLIKOVNICA KAO POMOĆ U ADAPTACIJI

Kako djeci olakšati period adaptacije? Pitanje je koje nam početkom nove pedagoške godine stvara probleme. Promatrajući interese djece u prethodnoj  pedagoškoj godini osmislile smo način kako olakšati prilagodbu novo upisane djece, a pritom starijoj djeci pružiti osjećaj važnosti. Odlučile smo u tom procesu, glavnu ulogu u tom važnom zadatku povjeriti djeci. Time smo i sebe stavile pred novi izazov i započele realizaciju personalizirane slikovnice. Novu pedagošku godinu započele smo većinom s djecom s kojom smo boravile prethodne godine, ali skupini se ove godine trebalo pridružiti nekolicina nove djece. Time smo morale dobro promisliti kako pristupiti djeci koja poznaju sve, ali opet ulaze u nešto nepoznato – prihvaćanjem novih prijatelja. S novo upisanom djecom imale smo teži zadatak, upoznati ih sve s novom okolinom. Stečenim iskustvom uvidjele smo da su u takvim situacijama, slikovnice velika pomoć jer pružaju osjećaj sigurnosti i ugode. Stoga se rodila ideja stvaranja personalizirane slikovnice. Djeca, vidjevši sebe u slikovnici lakše su mogli savladati nove sadržaje i situacije. Dolazi do socio-emocionalnog veze među djecom i odgojiteljicama.

SILVIJA KADERŽABEK i IVONA ŠIMIĆ

Silvija Kaderžabek je završila Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli, smjer predškolski odgoj. Završila je edukaciju Montessori programa za djecu u dobi do treće godine te radi kao odgojiteljica u Montessori skupini. Trenutno pohađa edukaciju Montessori program za djecu u dobi od treće do šeste godine. Sudjelovala je u projektima „Mala gospodarska abeceda”, „Nadzirano četkanje zubi” te „Večer matematike 2022.”. Održala je predavanja za odgojiteljice u matičnom vrtiću te izlaganje na 2. konferenciji „Pred mojim očima rasteš”, na temu „Djetetov prvi rječnik ili kako smo potaknuli govor u ranoj dobi?”. Kooautorica je priručnika „Razvojna raketa” i „Interkulturalnog memorija” u izdanju KoHo pedagogije. Dio je autorskog tima edukativnog i interaktivnog magazina EduMagazin.

Ivona Šimić je završila Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskom fakultetu, odsjek Petrinja. Trenutno polazi edukaciju Montessori programa za djecu u dobi od 0 do 3 godina te radi kao odgojiteljica u Montessori jasličkoj skupini. Sudjeluje u projektu „Nadzirano četkanje zubi” te je voditeljica programa predškole u DV Lojtrica.

POMOZI MI DA TO UČINIM SAM

U izlaganju će biti predstavljen projekt pod nazivom „Pomozi mi da to učinim sam“. Cilj projekta je razvoj samostalnosti, brige o sebi i okolini. Zadaće koje smo postavili su: razviti socijalne vještine, razviti praktične vještine iz područja svakodnevnog života, poticati samostalnost i odgovornost, sposobnosti i motiviranosti djece za istraživanjem i proučavanjem biljnog i životinjskog svijeta te bogatiti rječnik. Ishodi su: dijete se upoznaje s drugima, uključuje se u aktivnosti, samostalno je u jelu, brine o svojim stvarima, samostalno se oblači, svlači, samostalno obavlja higijenu, ima svijest o sebi i svojim osjećajima, razumije i uvažava osjećaje, potrebe i prava drugih, slijedi upute odraslih, savladava lakše frustracije, slijedi pravila grupe, opaža svijet oko sebe.

PRIJAVA

MIRELA ĐURIČIĆ NIKOLIĆ

Rođena 1986. u Vukovaru, završila gimnaziju, a nakon toga Pedagoški fakultet u Somboru. Zaposlena na mjestu odgajateljice u DV Vukovar 2 pet godina, redovito se stručno usavršava te reflektira svoju praksu. Educirana je za rad s djecom s teškoćama u razvoju u Stručno - razvojnom centru Sopot i u Stručno-razvojnom centru Srčeko gdje je polazila polugodišnji program Montessori pedagogije za djecu rane dobi.

UPRAVLJANJE VREMENOM UZ METODU BULLET JOURNALING

Želite li efikasnije upravljati svojim vremenom? Kako možemo uštedjeti vlastito vrijeme i usmjeriti energiju na ostvarenje planiranih ciljeva? U tome nam uvelike može pomoći metoda Bullet Journaling. Na izlaganju upoznati ću Vas što je to metoda Bullet Journal te kako uz pomoć nje organizirati vrijeme i obaveze. Kroz praktični zadatak zajedno ćemo ispisati prve stranice vašeg budućeg organizacijskog alata. Za ovu metodu dovoljni su olovka, papir i dobra volja.
Bullet Journal metoda potiče nas da otkrijemo sami sebe, da shvatimo koliko kontrole imamo nad svojim životom te da vidimo dalje od svojih granica kako bi prepoznali vlastiti potencijal.

SANDRA SUHOR GALIOT

Sandra Suhor Galiot rođena 4.4.1992. u Splitu. Živi i radi na poluotoku Pelješcu u Orebiću kao stručni suradnik pedagog u osnovnoj školi Orebić. Prvotne vještine rada s djecom i mladima stekla je radeći u Gradskom društvu Crveni križ Korčula kao voditelj mladeži, a potom radeći u nekoliko osnovnih škola na Pelješcu. Za sebe kaže da se voli kreativno izražavati kroz fotografiju, ples i rukotvorine. U radu s djecom smatra važnim ići u korak s vremenom, redovito se stručno usavršavati te osluškivati odgojno – obrazovne potrebe učenika, ali i učitelja.

UZ ČITANJE RASTEMO I SURAĐUJEMO 1,2,3

Projekt Uz čitanje riječi rastu nastao je kao rezultat promišljanja o tome kako su današnja djeca manje motivirana za čitanje zbog distrakcije digitalnog svijeta. Raznolikim i kreativnim čitateljskim aktivnostima osmišljenim i vođenim od strane projektnih partnera željeli smo na nove generacije prenijeti zaljubljenost u dubinsko čitanje. Cilj nam je bio stvoriti poticajno ozračje čitanja u kojem ćemo osposobiti učenike vještinama aktivnog i kritičkog čitanja. U projektu su izvrsno surađivali učenici mlađe školske dobi s nešto starijim učenicima te su se povezali sa školskim knjižnicama. Partneri su međusobno surađivali, razmjenjivali ideje i mišljenja te zajednički stvarali vrijedne radove i materijale, pridonoseći vertikalnoj i horizontalnoj korelaciji unutar cilja projekta. Ovaj projekt je međunarodnog karaktera i traje već 4. godinu.

PRIJAVA

MARIJA BULUT LUKAČEVIĆ i LJILJANA MARINJAK

Marija Bulut Lukačević završila je Učiteljski studij na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, a kasnije i Poslijediplomski znanstveni studij Pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu te stekla akademski stupanj magistra znanosti. Radi u OŠ Ladimirevci na poslovima učitelja razredne nastave već 25 godina. Od 2014. godine je u zvanju savjetnika. Dobitnica je nekoliko priznanja za doprinos razvoju kvalitete odgojno - obrazovnog sustava RH. Tijekom godina održala je više predavanja na županijskoj, međužupanijskoj, državnoj i međunarodnoj razini i objavljivala stručne radove. Bila je mentorica mnogih nagrađenih učeničkih radova. Nagrađivani je eTwinner s nacionalnim i europskim oznakama kvalitete te je autor nekih eTwinning projekata (nagrada Comet u 2022. godini za autorski projekt).

Ljiljana Marinjak diplomirala je 2002. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na Učiteljskom studiju, stekla zvanje Diplomirani učitelj. Radi kao učiteljica razredne nastave 30 godina. Trenutno zaposlena u Osnovnoj školi Ladimirevci. 2019. godine stekla zvanje učitelj savjetnik. Četvrtu godinu zaredom je dobitnica priznanja za doprinos razvoju kvalitete odgojno - obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Održala više predavanja na  konferencijama međunarodnog i domaćeg karaktera, autorica mnogih stručnih članaka. Mentorica nagrađenih učeničkih radova na državnim i međunarodnim natjecanjima. Organizirala je više događanja na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Autorica je nekoliko eTwinning projekata od kojih je Volontiraj – doniraj - educiraj nagrađen COMET nagradom kao najbolji projekt u 2022. godini nižih razreda osnovne škole Republike Hrvatske.

POKRETOM KROZ PRIČU

Čitanje i pripovijedanje ima brojne pozitivne učinke na razvoj djece i njihovu dobrobit. Čitanjem i pripovijedanjem potičemo razvoj jezičnih vještina, razvoj mašte i kreativnosti, razvoj emocionalne inteligencije, razvoj koncentracije, jačamo odnos odraslog i djeteta, potičemo ranu pismenost, poučavamo o vrijednostima, pripremamo djecu za školu te potičemo znatiželju. Djeca između treće i četvrte godine života prolaze značajne promjene u fizičkom, emocionalnom, jezičnom i socijalnom razvoju. E-twinning projektom „Pokretom kroz priču“ poticale smo razvoj pozitivnog stava o zdravim životnim izborima od najranijeg djetinjstva. Pripovijedanje nas je vodilo u raznolike maštovite svjetove u koje smo uplovili pokretom uz pomoć različitih rekvizita. Pokret je temelj cjelovitom razvoju djeteta, prirodni oblik učenja djece te najbolji put razvoja motorike. Kada pokret spojimo s pričom onda razvijamo i kreativnost, maštu i ljubav prema sportu.

ZORICA MIRIĆ i  VLASTA DRAGANIĆ

Zorica Mirić rođena je 22.03.1992. u Rijeci, Hrvatska. Završila je Učiteljski fakultet u Zagrebu, Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, gdje je stekla zvanje magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Studentica je na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dramske pedagogije, UFZG. Ima završene edukacije za voditelja sportskog programa (UFZG), engleskog programa, tradicije i baštine, te osnovnu glazbenu školu. Ima 10 godina radnog staža i trenutno je zaposlena na radnom mjestu odgojiteljice djece rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću Malešnica, Zagreb.

Vlasta Draganić rođena je 12.12.1986. u Rijeci, Hrvatska. Završila je Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Rijeci. U sklopu programa za cjeloživotno učenje završila za voditelja kinezioloških aktivnosti djece rane i predškolske dobi. Instruktor je hallwick programa za terapijsko plivanje djece s teškoćama u razvoju te ima završen talijanski i engleski jezik, kao i rano učenje matematike - abacus soroban. Ima 15 godina radnog staža i zaposlena je na radnom mjestu odgojiteljice djece rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću Malešnica, Zagreb.

Podijelite ovu edukaciju

brze poveznice

KoHo newsletter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.